FÖR VÅRDGIVARE
Ibland behövs det extra resurser för att din verksamhet ska fungera bra. Er avdelning kanske har drabbats av överbelastning. Ni kanske befinner er i ett geografiskt läge där ni kan ha svårt att hitta personal. Ni kanske har drabbats av plötslig sjukdom och sjukskrivningar. Eller så kanske ni rentav ska starta en ny avdelning eller verksamhet.

Vi på Lexicare bemannar med omtanke och matchar kompetens med behov, i hela Sverige. Vi står för kvalitetssäkringen av vårdpersonal och ser till att rätt resurs är på rätt plats, vid rätt tidpunkt.

Vi kan leverera sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och undersköterskor som snabbt kan komma in och stärka upp där ni har mest behov.

Vi på Lexicare strävar efter att främja, trygga och säkra upp vården samt bidra till att skapa goda arbetsplatser. Vi formar och anpassar bemanningslösningar efter vad era arbetsplatser har för behov, oavsett om det är enstaka tjänster som behöver fyllas eller om ni vill fylla hela avdelningar, exempelvis om ni startat upp en ny enhet och inte ännu hunnit anställa de kompetenser ni behöver.

Vi på Lexicare levererar till både offentliga och privata vårdgivare inom alla regioner och kommuner i Sverige.

Kontakta oss idag så hjälper vi er!